Vozové zarážky

Zarážka (slangově „čuba“) odpovídá měřítku HO a po složení je plně funkční. Na leptaném aršíku je 12 ks stavebnic.

Hotový model
Zarážka pod vozem
Aršík stavebnice
Reálná zarážka na JHMD